2017-07-21

Skicket på vägarna i Sverige

Så är skicket på Sveriges vägar.

Motormännens vägombud granskar årligen hur kvaliteten är på våra svenska vägar och nu har de kommit med resultatet för 2017, som visar hur det ser ut län för län
    Motormännen: Inspekterade vägar 2017, interaktiv karta.
    Vägkvalitetsrapport 2017, pdf.
    Motormännen: Så är skicket på Sveriges vägar – län för län, pressmeddelande.