2017-07-09

Skitmuseet, Picenza, Italien

Museo della Merda.

Museo della Merda i norra Italien är ett skitmuseum, bokstavligt talat. På den stora bondgården, där man bland annat producerar mjölk för att tillverka osten Grana Padano, har ägaren Gianantonio Locatelli skapat ett imponerande museum där besökare kan lära sig mer om kobajsets viktiga roll i miljön.
    The Shit Museum.