2017-07-19

Svan Upping på Themsen

Knölsvan, dock inte från Themsen. (Foto: Wikimedia Commons.)

Den årliga Swan Upping började häromdagen i London, England. “Femdagars folkräkning” – som går tillbaka till t100-talet – där man räknar svanar och ungsvanar som tillhör drottningen, medan man tittar på tecken på skada eller sjukdom.
    Enligt Reuters började ceremonin på 1100-talet, när kronan hävdade ägandet av alla svanar i kungariket. "Idag behåller kronan rätten till ägande av alla omärkta svanar i öppet vatten, men drottningen utövar sin äganderätt på vissa sträckor av Themsen och dess omgivande sidogrenar.”
    Svanen Upping äger rum den tredje veckan i juli varje år, här är bilder av händelsen från de senaste åren.
    Swan Upping on the River Thames (21 foton).