2017-07-20

Upptäckta proteiner hjälper bakterier att dela sig

De gula ringarna visar var bakterien Streptomyces venezuelae kommer att dela sig. Bilden består av två foton tagna med fluorescensmikroskop. Skalstrecket är fem tusendels millimeter.
(Foto: Sebastian Wasserstrom och Yusak Budi Susilo.)

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt två proteiner som bidrar till att bakterieceller delar sig. På sikt kan upptäckten underlätta utvecklingen av nya antibiotika som måste tas fram när resistensen ökar mot befintlig antibiotika.
    Det är biologer vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund som tillsammans med brittiska kollegor vid John Innes Centre i Norwich har kartlagt gener hos bakterier av släktet Streptomyces. Forskarnas upptäckt visar på en ny funktion i celldelningen hos dessa bakterier. Upptäckten av de två proteinerna och deras funktion innebär att bilden av bakteriers celldelningsmaskineri klarnar.
    Alla celler, även bakterieceller, förökar sig genom delning. Bakteriernas celldelning styrs av ett protein som bildar en ringliknande struktur på cellens insida. Ringen attraherar andra proteiner som bland annat bygger en cellvägg utifrån och inåt. På så sätt bildas den tvärvägg som slutligen delar cellen i två.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.