2017-07-14

Utforska Amazonas på Google Earth

“I am the Amazon”.

Google Earth har lagt upp ny berättelse på sin "Voyager"-plattform – i reseberättelsen “I am the Amazon” får vi följa med till den sydamerikanska regnskogen Amazonas. Berättelsen består av elva interaktiva historier där några av de 27 miljoner människor som bor i Amazonas-området medverkar genom bilder, texter och videoklipp.
    Läs mer på Blog Google: I Am Amazon: Discover your connection to the rainforest with Google Earth.