2017-07-02

Utlandsfödd och överutbildad – en hälsorisk

Överutbildade taxichaufförer.

Att vara överutbildad och utlandsfödd kan leda till sämre hälsa. Arbetstagare födda utanför Västeuropa med en högre utbildning än vad deras jobb kräver är mer benägna att skatta sin hälsa som dålig. Detta jämfört med arbetstagare födda i Sverige med en utbildningsnivå som matchar deras jobb.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Utlandsfödd och överutbildad – en hälsorisk