2017-07-16

Vackra exempel på brutalistisk arkitektur i London

Crescent House, Golden Lane Estate. (Foto: Lizetta.)

Brutalism eller nybrutalism är ett begrepp inom arkitekturteorin som började användas i England 1954 som en beskrivning av bland annat Le Corbusiers sena arkitektur och de britters verk som influerades av honom.
    Typiskt är användande av rå betong och att låta tekniska och funktionella detaljer utgöra arkitektoniskt motiv. Stilen har fått hård kritik genom åren. Psykologen Theodore Dalrymple har sagt att stilen är ett uttryck för "en relikt av europeisk totalitarianism" och betecknat stilen som inhuman.
    Här är några av Londons finaste exempel på brutalism inom arkiterturen:
    Londonist: Beautiful Examples Of Brutalist Architecture In London.