2017-08-12

Bättre analys av njurcancer

Njure. (Bild: Mostphotos.)

Varje år insjuknar drygt 1000 personer av njurcancer i Sverige. De tre vanligaste varianterna är klarcellig-, papillär och kromofob njurcancer. Genom att jämföra genuttrycket i tumörceller från en patient som har njurcancer med frisk njurvävnad, försöker forskare förstå var i njuren cancern uppkommit och vad som gått fel med dessa celler.
    Nu har en forskargrupp på Lunds universitet upptäckt att i databasen “The Cancer Genome Atlas” varierar genuttrycket i referensproverna från normal vävnad beroende på var i njuren proverna har råkat bli tagna. Genom att klargöra vilka prover som motsvarar korrekt vävnad kan analyserna bli bättre.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.