2017-08-04

EU utökar förbud mot vissa växter och djurarter

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) är en av de invasive arterna.
(Foto: Wikimedia Commons, cc.)

Från den 2 augusti är det förbjudet att sälja eller överlåta ytterligare tolv invasiva främmande arter i Sverige, bland andra jätteloka, jättebalsamin och sidenört – plus mårdhund.
    På EU-listan över invasiva främmande arter finns redan sen tidigare 37 arter och nu tillkommer alltså tolv nya. De arter som finns på listan får inte säljas, bytas, födas upp, transporteras eller släppas ut i naturen.
    Naturvårdsverket: Tolv nya växter och djur på EU-listan över invasiva främmande arter.
    Naturvårdsverket: Lista över alla invasiva främmande arter som inte får säljas eller överlåtas (pdf 104 kB).

De tolv nya arterna på EU-listan över invasive främmande arter.