2017-08-06

Färgers funktion i djurens värld

Olika färger signalerar olika saker för olika arter. På bilden syns en kokoslorikit.
(Foto: Michael Pfaff.)

Färger hjälper djur att skydda sig och överleva men också att hitta en partner och fortplanta sig. Ökad kunskap om hur färger uppfattas och fungerar i djurvärlden kan i framtiden bidra till utvecklingen inom så skilda områden som medicin, säkerhet och kläder.
    I en översiktsartikel i tidskriften Science beskriver forskare från flera länder och med olika forskningsinriktning färgers funktion och evolution bland djuren. Tekniska framsteg som digitalisering och spektrofotometri har drivit forskningen framåt de senaste årtiondena. Forskningsframstegen har bland annat lett till att vi numera inser att andra varelser inte ser och upplever världen på samma sätt som vi människor.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.