2017-08-13

Kajans flaxande sparar energi

Pennorna på kajans vingspetsar skapar flera små luftvirvlar istället för en. På så vis sparar fågeln energi. Fotot är bearbetat i efterhand. (Foto: Aron Hejdström.)

För första gången har forskare konstaterat att fåglar som flyger aktivt och flaxar med vingarna sparar energi. Det är biologer i Lund som nu visar att kajor minimerar energiuttaget när de lyfter och flyger genom att pennorna på vingspetsen skapar flera små luftvirvlar istället för en stor. Upptäckten kan få användning inom flygteknisk industri.
    Tidigare har multipla vingspetsvirvlar bara förknippats med stora glidflygare som örnar, gamar och storkar. Nu har biologerna Anders Hedenström, Christoffer Johansson och Marco Klein Heerenbrink vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet upptäckt samma fenomen hos kajor som flaxar med vingarna när de lyfter och flyger.
    Se en video och läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.