2017-08-09

Kartlagd flughjärna hjälper myggbekämpare

Nu vet forskarna hur bananflugans hjärna kombinerar information om temperatur och luftfuktighet och hur flugan reagerar på informationen.
(Foto: Marcus Stensmyr.)

Forskare i Lund kan nu för första gången visa hur flugor och andra insekter känner av förändringar i såväl temperatur som luftfuktighet. Resultaten ökar förståelsen för hur insekternas hjärnor fungerar; vad de reagerar på och hur de reagerar. Forskningen kan bidra till förbättrad insektsbekämpning.
    Tidigare har forskarna hittat de nervceller som insekterna använder för att detektera minskad luftfuktighet. Nu har de upptäckt nervcellerna som känner av ökad luftfuktighet. Dessutom kan forskarna nu beskriva hur insekterna kombinerar information om temperatur och luftfuktighet i hjärnan och hur de reagerar på informationen.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.