2017-08-07

Läkemedel som läcker ut – en fara för livet i havet

Påverkar vattenlevande organismer.

Citalopram är inget för en spigg. Abborrar blir dumdristiga av ångestdämpare. Svenskar äter mer än 1000 olika aktiva substanser från omkring 7600 läkemedel, teknik testas nu för att hindra resterna att nå ut i hav och sjö.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Läkemedel som läcker ut – en fara för livet i havet.