2017-08-05

Mäktig storm på Jupiter

En dynamisk storm vid Jupiters norra polarområde. (Foto: NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS; Bearbetning: Gerald Eichstadt, Damian Peach.)

Den 11 juli svängde rymdfarkosten Juno nära de turbulenta molntopparna på Jupiter och fångade denna läckra bild av en dynamisk storm i södra kanten av planetens norra polarområde.
    Denna storm är en långlivad anticyklonisk oval som kallas North North Temperate Little Red Spot 1 (NN-LRS-1); Den har setts åtminstone sedan 1993, och kan vara äldre. En anticyklon är ett väderfenomen där vindar runt stormen flyter i motsatt riktning mot flödet runt ett område med lågt tryck. Stormen är omkring 8.000 kilometer i diameter, bara lite mindre än vår egen jord.
    Astronomy Picture of the Day.
    NASA: Jupiter Storm of the High North.