2017-08-01

Miniature Kingdom i Kungsör

Se hela Sverige i Kungsör.

Miniature Kingdom är en modelljärnväg som är uppbyggd i en miniatyrvärld, vilken är inspirerad av Sveriges landskap. Den del av utställningen som är klar invigdes den 9 januari i år, och omfattar Norrland ner mot Stockholm. Bygget fortsätter hela tiden och man kommer att bygga resten av Sverige allt eftersom.
    Den del som är färdig idag är på ca 50 kvadratmeter, bygget pågår på ytterligare ca 100 kvadratmeter och där kommer man att hitta delar av Stockholm, Bergslagen och Västmanland. Den delen beräknas vara färdigbyggd inom ett och ett halvt år.
    Miniature Kingdom.