2017-08-07

NASA övervakar fortfarande Voyager I och Voyager II

(Bild: NASA/JPL.).

NASA lanserade Voyager I och Voyager II 1977, då på ett 12-årigt uppdrag för att studera och skicka data från Jupiter och Saturnus. Det var det angivna uppdraget, eftersom det var allt som den amerikanska regeringen var villig att finansiera.
    Men forskare och ingenjörer på NASA och Jet Propulsion Lab hade högre förhoppningar på sonderna. Fyrtio år senare skickar de två rymdfarkosterna fortfarande data, Voyager I från interstellära rymden, och Voyager II när den passerar gränsen för solsystemet. Eventuellt ännu mer överraskande är att NASA-ingenjörerna fortfarande övervakar uppdraget.
    The New York Times Magazine: The Loyal Engineers Steering NASA’s Voyager Probes Across the Universe.
    NASA: Mission Status för Voyager.