2017-08-07

På jakt efter Londons försvunna slott

Platsen vid Paulus Walk som markerar den tidigare platsen för Banyards slott.

Som det gamla ordspråket säger är en engelsmans hem hans slott. Men var finns Londons faktiska slott? Även den mest nyfikne turisten kan inte misslyckas med att märka att Tower of London är centrala Londons enda överlevande bastion. Men genom åren har flera slott och befästningar funnits inom innerstaden.
    Baynards Castle refererar till byggnader på två närliggande platser i London, mellan där Blackfriars station och St Paul's Cathedral står nu. Den första var en normandisk befästning konstruerad av Ralph Baynard och revs av kung John år 1213. Den andra var ett medeltida palats byggt strax sydost därom och förstördes i den stora elden i London år 1666.
    Detta slott ska inte förväxlas med det nu existerande Baynard Castle i grevskapet Yorkshire 250 km norr om huvudstaden London.
    Londonist: In Search Of London's Vanished Castles.
    London History Group: Baynard’s Castle.
    A London Inheritance: Baynard’s Castle, A Roman Monument And The Last Working Crane In the City.
    Engelska Wikipedia: Baynard's Castle.