2017-08-13

Telia chockhöjer priserna på hemtelefoni

Fast telefoni blir dyrare.

Allt färre svenskar använder fast telefoni över kopparnätet. Men kostnaderna för driften minskar inte av det gamla systemet, menar Telia. Därför höjer de nu månadsavgifterna med hela 24 procent för sina hemtelefonikunder.
    De nya höjda priserna gäller från och med den 19 september.
    Dagens industri: Telia chockhöjer priserna på hemtelefoni.