2017-08-09

Uppgradering av elnätet i fjärran Tibet

Inte lätt att bygga kraftledningar i Tibets bergområden.

I Tibets berg tar arbetare tusentals delar över utmanande terräng med mulor och för hand för att bygga stora kraftledningsstolpar för Tibet Electric Power Networking Project. Det komplexa kraftöverföringsprojektet är utformat för att ansluta sig till och uppgradera Tibets nuvarande undermåliga kraftöverföringssystem. Projektet beräknas vara färdigt 2018.
    Upgrading the Power Grid in Remote Tibet (21 foton).