2018-01-13

Guldläge för allt elskrot

Bara en sjättedel återvinns.

Världens största mobiltelefontillverkare vill använda återvunna material, men vet inte hur det ska gå till. Det vet däremot svenska forskare som kommit fram till att det går att utvinna både guld, silver och sällsynta jordartsmetaller ur tidigare värdelöst avfall.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Guldläge för allt elskrot>.