2018-02-13

Hus med tångtak på danska Læsø

Korsvirkeshus med tångtak på Læsø.

På ön Læsø, som ligger utanför Danmarks kust, finns en del hus med tak av tång. Dessa tak är upp till en meter tjocka, och när de hänger över väggarna verkar husen ha en “kappa”. Bortsett från deras enorma storlek, så ser det liksom lite “orakat” ut där husen ligger inne bland tallarna
    Vinsten med tångmaterialet, förutom att följa öns tradition, är att det är miljömässigt bra och ger god isolering. Hållbart är det också, några av dessa tak är över 300 år gamla.
    The Seaweed Houses of Læsø Island.
    Bloggen Marinbiolog: Tångtak på Läsö.
    I Trönninge ligger BolsestuganHallands enda kvarvarande stuga med tångtak. Hallands Nyheter: Unikt hus med tångtak.