2018-02-13

Unicef lanserar spelet “Violence of Reality”

Trailer för spelet “Violence of Reality”.

UNICEF, som är FN:s organisation för barns rättigheter, lanserar ett spel med vilket man vill uppmärksamma vuxna på problemen där barn blir misshandlade av familjemedlemmar i sina hem.
    Med det webbaserade spelet “Violence of Reality” vill UNICEF visa ur barnets perspektiv hur det kan vara att växa upp och utsättas för våld inom familjen.
    Handlingen i spelet “Violence of Reality” baseras på berättelser från barn som själva växt upp i hem där det förkommit våld i familjen. Spela spelet i webbläsaren med stöd för WebGL för att dra nytta av hårdvaruaccelererad 3d-grafik.
    UNICEF Sverige: Violence of Reality.
    Pressmeddelande: UNICEF ger våldsutsatta barn en röst genom nytt dataspel.