2018-03-26

Att trycka ner en knapp är mer utmanande än vad man tror

Både fysiska och beröringsknappar ger tydliga taktila signaler från spetsens påverkan med knapphålet. Men med den fysiska knappen är denna signal mer uttalad. (Foto: Aalto University.)

Att trycka på en knapp kan tyckas som som enkelt och inget man tänker på. Nu har ett forskarlag från finska Aalto University och sydkoreanska KAIST undersökt vilken som är den ultimata knapptypen och hur den ska reagera när någon trycker på den.
    Inte helt oväntat kom de fram till att fysiska knappar var överlägsna touchknappar. Man upptäckte att det var bäst om en knapp reagerade när den var helt nedtryckt och inte när den bara vidrördes, håller på att tryckas ner eller håller på att återgå till sin utgångsposition igen.
    Resultaten från studien skulle kunna användas av tangentbordstillverkare för att designa bättre tangentbord.
    EurekAlert: Pressing a button is more challenging than appears .