2018-03-25

Donation till välgörande lysdioder

30 000 lysdioder på 0,03 kvadratmillimeter!. (Foto: Olof Hultin.)

Nanoforskare är på god väg att utveckla LED-lampor som lyser i grönt och rött. Dagens varianter lyser nästan alla i blått, men med ett vitt lyspulver penslat utanpå dioden uppfattar vi skenet som vitt. Fördelarna med ”färgäkta” dioder blir behovsanpassat ljus, halverad strömförbrukning – och AR/VR utan yrsel. Nu får forskarna ett tillskott på fem miljoner kronor från LMK-stiftelsen till utrustning för att ta tekniken ett steg närmare verklighet.
    En ny lysdiodsteknik från Lund har utvecklats under flera år och fungerar som prototyp i forskningslaboratoriet. Nästa steg är att kunna styra färgerna och optimera lysdiodernas effektivitet samt att skala upp tillverkningen från enstaka, millimeter-stora prover till hela halvledarbrickor i decimeterstorlek.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.