2018-03-20

Husurna påträffad på Tofta skjutfält

Utgrävning av husgrund på Tofta skjutfält. (Foto: Gotlands Museum.)

En så kallad husurna från bronsåldern har hittats vid en utgrävning på Tofta skjutfält på Gotland. En husurna består av ett keramikkärl utformat som ett hus med bland annat dörr och tak i vilken kremerade ben från en avliden individ förvarats.
    Arkeloggen: Ovanlig bronsåldersgrav i form av en så kallad husurna påträffad vid gotländska Tofta skjutfält.