2018-03-23

Identifiera växter och djur med appen Seek

En app som gör naturen mer levande.

Naturtjänsten iNaturalist har kommit med en ny app till iOS som kan hjälpa till att identifiera djur, blommor och annan växtlighet man stöter på när man är ute i naturen.
    Appen kallas Seek och använder sig av artificiell intelligens för att artbestämma växterna och djuren som man fotograferar. iNaturalist är ett tvärvetenskapligt projekt online och ett socialt nätverk för naturforskare, samhällsvetare och biologer för kartläggning och delning av observationer av den biologiska mångfalden över hela världen. Man började redan 2008 som ett examensarbete vid UC Berkeley School of Information och sedan dess har deras användare registrerat över 150.000 olika arter på tjänsten. Man hade gott om material att läsa in i Seek när man utvecklade bildigenkännings-funktionen. I dag kan appen känna skillnad på cirka 30.000 olika arter.
    iNaturalist ägs i dag av California Academy of Sciences. Appen är gratis och finns till iOS och Android.
    iNaturalist: Seek App.
    App Store: Seek for iPhone, iPad
    Google Play: Seek for Android.