2018-03-19

Londons mer ovanliga pubinteriörer

Blackfriars är en liten, men annorlunda pub där väggarna är fyllda av mosaiker och reliefer som visar svartmunkarnas liv.

Ordet pub är engelskt och är en förkortning av public house, ’hus öppet för allmänheten’. I London finns en pub i nästan varje hörn och av de mest skilda slag – och ålder. Här är en tur genom några av de mer originella pub-interiörerna runt staden.
    Londonist: London's Most Unusual Pub Interiors.