2018-03-18

Massiv MIMO ger obegränsad kapacitet i de trådlösa näten

MIMO står för Multiple Input, Multiple Output.

Antenntekniken Massiv MIMO anses vara den mest lovande för framtidens supersnabba 5G-nät, även om forskarna hittills trott att det finns en övre gräns för hur mycket data det är möjligt att överföra. Någon sådan gräns finns inte, visar LiU-forskaren Emil Björnson.
    Linköpings universitet: Massiv MIMO ger obegränsad kapacitet i de trådlösa näten.
    EU: Massiv (Very Large) MIMO Systems.
    Ericsson: Massive MIMO increasing capacity and spectral efficiency.