2018-03-23

Mikroorganismer kan betyda liv eller död för fåglar

Elin Videvalls forskning kan leda till att fler fåglar överlever sina första tre månader i livet. Fotot visar en strutsunge. (Foto: Elin Videvall.)

I sin kommande avhandling vid Lunds universitet visar biologen Elin Videvall att sammansättningen av bakterier i magen hos fåglar har extremt stor betydelse för om ungarna ska överleva sina första tre månader.
    – Mina resultat bidrar med viktig kunskap för att öka överlevnaden, säger hon.
    Mikroorganismer som bakterier, virus och svampar kan orsaka sjukdomar, men de kan också främja hälsan, påverka tillväxten och förmågan till fortplantning. Tills nu har det inte funnits mycket forskning kring hur mikroorganismer samspelar med, och påverkar fåglar. Elin Videvall, biolog vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund, är själv överraskad av de resultat hon nått i arbetet med sin avhandling där hon studerat olika fåglar, bland annat strutsar.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.