2018-03-29

Ny studie ger hopp om behandling mot ärftlig ögonsjukdom

Ärftlig näthinnedegeneration är en grupp av allvarliga ögonsjukdomar.

Ett internationellt forskningssamarbete med bland andra lundaforskare tror sig ha funnit en kombination av en läkemedelssubstans och en transportteknik som kan vara en viktig pusselbit till en behandling av ärftlig näthinnedegeneration, en grupp ögonsjukdomar som gör att man drabbas av en svår synnedsättning eller blir blind.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.