2018-03-31

Trädens löv kan hjälpa oss skörda energi

Magnus Jonsson och Mina Shiran Chaharsoughi. (Foto: Thor Balkhed.)

Kanske kan vi i framtiden skörda energi med hjälp av löv som vajar i vinden. Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, har tagit fram en metod och ett material som genererar en elektrisk impuls vid övergången från sol till skugga och tvärtom.
    Linköpings universitet: Trädens löv kan hjälpa oss skörda energi.