2018-04-08

Alla nya bilar i EU måste ha eCall

Så fungerar eCall.

Från och med den 1 april i år måste alla nya bilar i EU ha nödanropssystemet eCall installerat i bilen. Det var 2005 som man startade kampanjen där man ville att ett automatiskt larmsystem skulle finnas i personbilar. 2012 hade endast 0,4 procent av bilarna i Europa systemet. 2015 kom ett beslut om att systemet skulle bli obligatoriskt i EU och den 1 oktober 2017 lanserade SOS Alarm sin larmtjänst för att ta emot automatiska nödanrop.
    eCall är en europeisk tjänst för elektroniska nödanrop från motorfordon till en larmcentral. När ett motorfordon råkar ut för en olycka skickar fordonet automatiskt sin geografiska position till en larmcentral. Fordonet upprättar en förbindelse med hjälp av en inbyggd GSM-terminal och skickar först ett kort datameddelande och upprättar sedan en talförbindelse med larmcentralen. eCall aktiveras automatiskt genom någon av fordonets inbyggda sensorer, t.ex. en krockkudde, men kan även aktiveras manuellt av föraren.
    Teknikens Värld: Nu måste alla nya bilar i EU ha eCall .
    Regeringen: En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser.
    Regeringen: Vägen till självkörande fordon – introduktion.