2018-04-13

Bra uppväxtmiljö ger gladare höns trots stress

Kycklingar som får växa upp i en mer komplex miljö hanterar stress bättre.
(Foto: Karin Söderlund Leifler.)

Kycklingar som växer upp i en varierad och kontrollerbar miljö behåller sin optimistiska livssyn och hanterar stress bättre än individer som växer upp i en karg miljö, enligt en ny studie ledd av forskare vid LiU. I studien, som publiceras i Scientific Reports, har forskare mätt hur optimism hos kycklingar påverkas av stress.
    Linköpings universitet: Bra uppväxtmiljö ger gladare höns trots stress.