2018-04-10

Brist på öppenhet om kopplingar mellan läkare och industrin

Sverige har valt ett system för självsanering – som fungerar dåligt.
(Foto: Mostphotos.)

En ny studie tar ett samlat grepp kring öppenhet och omfattning av ekonomiska transaktioner mellan läkemedelsindustri och sjukvårdpersonal i nio europeiska länder, däribland Sverige. Studien som är genomförd av en internationell forskargrupp visar att det finns stora brister i redovisningen.
    Endast i ett av de undersökta länderna, Storbritannien, finner forskarna att transaktionerna redovisas på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt.
    I flera länder, däribland Sverige, som valt ett system för självsanering, där läkemedelsföretagen själva åläggs att stå för redovisningen fungerar det sämst, menar forskarna.
    Läs mer på Lunds universitet.