2018-04-02

Civilsamhället som integrerande kraft

Många av seminariedeltagarna hade egna erfarenheter av lokalt integrationsarbete. (Foto: Anna Valentinsson.)

Frivilligorganisationer kan bidra med värdefulla insatser på integrationsområdet, men detta förutsätter samverkan med det offentliga. Civilsamhället är en viktig men outnyttjad resurs, som kan skapa engagemang och tillit. Detta menar Roberto Scaramuzzino, doktor i socialt arbete vid Lunds universitet.
    Linköpings universitet: Civilsamhället som integrerande kraft.