2018-04-14

Dilemma designa digitala kamratstöd för svårt sjuka

De etiskt svåra situationerna uppstår tydligast vid utformning av digitala tjänster.

För att digitala tjänster ska utformas på bästa sätt är det i dag vanlig att involvera användaren i designprocessen. Men det finns stora etiska utmaningar med detta, särskilt när det handlar om utvecklingen av digitala hälsotjänster. Men det finns sätt att tackla dessa etiska dilemman, visar forskning från Högskolan i Halmstad.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Dilemma designa digitala kamratstöd för svårt sjuka.