2018-04-09

Dubbla perovskiter i framtidens miljövänliga solceller

Den gula solcellen i förgrunden är den blyfria varianten av dubbel perovskit medan den mörka i bakgrunden innehåller bly. Nästa steg är att ändra färgen så att den blir mörkare och därmed kan absorbera mer solljus.
(Foto: Thor Balkhed.)

Ett nytt steg har nu tagits mot att kunna tillverka solceller och lysdioder i bly-fria perovskit-material. Filmer av hög kvalitet med lovande egenskaper för framtidens solceller har tagits fram i ett samarbete mellan Linköpings universitet och NTU i Singapore.
    Linköpings universitet: Dubbla perovskiter i framtidens miljövänliga solceller.
    Wikipedia: Perovskit.