2018-04-14

En mekanisk modell av Cardans hypocykloid

Mekanisk hypocykloid.

Hypocykloid kallas den kurva som en punkt på en cirkel beskriver, när cirkeln ifråga rullar på insidan av en annan större cirkel. Om förhållandet mellan cirklarnas radier är 1:2, blir hypercykloiden lika med diametern till den större cirkeln, vilket kan användas i maskiner för att överföra en rotation till en rätlinjig rörelse. Om förhållandet är 1:4 uppstår asteroiden, en stjärnformig kurva med fyra spetsar. (Källa: Wikipedia.)
    Svenska Wikipedia: Hypocykloid.
    Se även engelska Wikipedia: Hypocycloid.
    Svenska Wikipedia: Cykloid.