2018-04-18

Forskarkommentar: ”Vårbudgeten gör inte mycket för att rusta Sverige”

Vårbudgeten. (Foto: Finansdepartemenetet.)

Regeringens vårbudget med 2,6 miljarder kronor till att bland annat stärka tryggheten i samhället och göra vården mer tillgänglig och effektiv får inte riktigt nationalekonomen Andreas Bergh att göra vågen. Han vädrar valårstaktik och hade istället velat se tydligare prioriteringar.
    Läs vad Andreas Bergh tycker om vårbudgeten. Han är nationalekonom och docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han är aktuell med boken ”Två filter – varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig”.
    Luns universitet: ”Vårbudgeten gör inte mycket för att rusta Sverige”.