2018-04-15

Fritidshem formar både barn och personal

Goda medborgare redan på fritids.

Både barn och personal på fritidshem styrs att bli medborgare med vissa önskvärda egenskaper. I en avhandling från Stockholms universitet, gör forskaren Linnéa Holmberg en kritisk analys av fritidshemmens verksamhet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Fritidshem formar både barn och personal.