2018-04-02

Frustration och otillräcklighet vardag för lärare

Resten av klassen blir ofokuserad.

Många lärare känner frustration och otillräcklighet i sitt arbete med att inkludera elever med beteendeproblem. Mycket tid ägnas åt att försöka fostra och resonera kring hur man ska och inte ska bete sig mot andra, på bekostnad av undervisningen. Resultatet blir att både eleverna själva och deras klasskamrater far illa.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Frustration och otillräcklighet vardag för lärare.