2018-04-19

Inget jobb? Det är ditt eget fel

Kontroll av arbetsviljan.

Tonen har hårdnat i välfärdsstaten. Att inte jobba beskrivs alltmer som ett resultat av individuella tillkortakommanden. Arbete och försörjning som tidigare sågs som ett ansvar för samhället, har idag blivit en skyldighet att i det närmaste villkorslöst stå till arbetsmarknadens förfogande, visar forskning inom arbetsvetenskap.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Inget jobb? Det är ditt eget fel.