2018-04-01

Kampanj ska få fler att välja en lärarutbildning

Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15.100 lärare varje år fram till 2031.

Sverige har en akut lärarbrist. Nu går Linköpings universitet och ytterligare 13 lärosäten samman i en satsning för att förändra synen på yrket och öka antalet sökande till lärarutbildningen.
    Linlöpings universitet: Kampanj ska få fler att välja en lärarutbildning.