2018-04-19

Mer än 95 procent av världens befolkning andas in dålig luft

Luftföroreningar leder till miljontals dödsfall varje år.

Amerikanska Health Effects Institute (HEI) har nyligen publicerat sin årliga rapport “State of Global Air Report” och där har man sammanställt information om luftkvaliteten runt om i världen.
    Över 95 procent av världens befolkning andas in luft som anses påverka hälsan negativt. Att andas in dålig luft kan leda till bland annat stroke, hjärtattacker, lungcancer och kroniska lungsjukdomar. Enligt rapporten så dog 6,1 miljoner människor i förtid under 2016 på grund av dålig luft. Luftföroreningar räknas som den fjärde största hälsorisken i världen efter högt blodtryck, diet och rökning.
    Health Effects Institute: State of Global Air Report/2018 (pdf).