2018-04-12

Nödvändig mekanism för blodcellernas funktion upptäckt

Högupplöst elektronmikroskopbild som visar signifikanta skillnader i cellstorlek mellan en normal mänsklig embryonal stamcell (vä) och en med brist på PUS7.
(Källa: Bellodi.)

Hematopoetiska stamceller, de celler som ger upphov till alla typer blodceller, kräver en väldigt specifik mängd av protein för att fungera korrekt. Vid vissa former av aggressiv blodcancer är denna reglering av proteinproduktionen störd. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet gjort en upptäck som kan leda till att vi bättre förstår vad som gått fel.
    – Vår forskning kan vara betydelsefull när det gäller vissa former av livshotande leukemiska cancertyper som karakteriseras av dysfunktionella stamceller, vilket framför allt är vanligt bland äldre människor.
    – Det kan vara så att höga nivåer av proteinproduktion är en akilleshäl för dessa cancerinitierande celler som vi kan använda för att eliminera dem, förklarar Cristian Bellodi, forskargruppsledare vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet.
    Läs mer på Lunds universitet.