2018-04-19

Nu går det att se hur nanotrådar växer i direktsändning

Mikroskopet är känsligt för vibrationer och magnetfält och därför placerat i en betongbunker. Kimberly Dick Thelander är en forskarna som kommer använda mikroskopet. (Foto: Kristina Lindgärde.)

Ett nytt mikroskop med superskarp upplösning – bilden kan förstoras upp till 50 miljoner gånger – har flyttat in på Kemicentrum. I första skedet ska det användas av nanoforskare som därmed får full koll på tillverkningen av deras svävande, halvledande, nanotrådar. På sikt ska elektronmikroskopet bli tillgängligt för även andra forskare, är tanken.
    Det nanoforskarna ägnar sig åt är ren grundforskning, men förhoppningen är att de små nanotrådarna så småningom ska bana vägen för snabbare och strömsnålare elektronik, exempelvis solceller, led-lampor och transistorer.
    – Nu kan vi köra ett experiment på en dag som tidigare tog ett år att genomföra, säger Reine Wallenberg, professor i fasta tillståndets kemi vid LTH och den som koordinerat inköpet och även sett till att det byggts på rätt sätt.
    Lunds universitet: Nu går det att se hur nanotrådar växer i direktsändning.