2018-04-18

Ojämlik tandhälsa hos förskolebarn

Tandvård på schemat.

Ojämlikheterna i tandhälsa är som tydligast hos 3- till 6-åriga barn. Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer hade drygt fyra gånger högre risk för kariesskador jämfört med jämnåriga med bättre levnadsvillkor.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Ojämlik tandhälsa hos förskolebarn.