2018-04-17

Pyttesmå cellgiftsfabriker bekämpar tumören inifrån

Teknik också för diabetes och andra sjukdomar.

Pyttesmå cellgiftsfabriker som jobbar på plats inne i tumören. Det kan bli framtidens vapen mot cancer. Forskare vid KTH har nu tagit fram mikrometersmå kapslar – gjorda för att fyllas med läkemedel och sprutas in via kärl mot bland annat svårbehandlade tumörer i nervsystemet hos små barn.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Pyttesmå cellgiftsfabriker bekämpar tumören inifrån.