2018-04-03

Slumpens betydelse för arters överlevnad

Slumpen har viss betydelse.

I en omfattande undersökning har biologer vid Lunds universitet studerat slumpens betydelse för om en art överlever eller dör ut. Forskarna konstaterar att naturvårdande insatser kan rädda arter som är på fallrepet, men att sådana insatser ibland tillmäts större betydelse än de faktiskt har.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Slumpens betydelse för arters överlevnad.