2018-04-12

Svensk tolerans sätts på prov

Litar på människor man inte känner.

Sverige är ett av världens mest toleranta länder, visar internationella mätningar.
     Men tolerans är inget vi kan ta för givet, inte ens i Sverige.
    – Toleransen utmanas av både migration och av antidemokratiska strömningar i omvärlden, säger Bi Puranen, generalsekreterare i World Values Survey.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Svensk tolerans sätts på prov.